Teaching

Kjernen i min undervisning er det skapende – at det ikke finnes noe rett og galt i den kreative verden. Når jeg underviser barn er det skaperglede og eierskapsfølelse som står i fokus. Med eldre barn, ungdom og voksne legger jeg også vekt på komposisjon og «det aktive blikk». Jeg har mange års erfaring med undervisning av både barn, ungdom og voksne. Se her for min CV.

Timene og workshopene jeg tilbyr er ofte en kombinasjon av forskjellige innfallsvinkler og teknikker, under har jeg derimot prøvd å kategorisere og skille de fra hverandre. Framgangsmåte, oppbygning og innhold justeres selvfølgelig etter workshopens varighet (alt fra en time til to uker), deltakernes alder og antall.

«Jeg har lært utrolig mye om hvordan å bygge opp bevegelser.» 
«Dette kurset har gjort at det blir lettere for meg å kunne danse fritt.» 
(Tilbakemeldinger fra deltakere på kurs i improvisasjon og komposisjon ved Nesodden Ballettskole 2015)

 

Moderne teknikk (release-basert)
Mye gulvarbeid, det å være opp-ned, fokus på tyngdekraft, momentum og avspenning. Teknikkøvelser og koreografier.
Improvisasjon
«Instant composition» – komponering i øyeblikket. Det å improvisere er evnen til å ta avgjørelser i et meget hurtig tempo og være i stand til å endre dem like raskt. Arbeid både i gruppe og alene/solo. I soloarbeid jobber vi med å finne sitt eget fysiske uttrykk, bli trygg på egne bevegelser. I gruppearbeid øver vi på å lytte til hverandre, utforske både det å lede og følge.
Kontaktimprovisasjon
Det å improvisere sammen med fysisk kontakt. Arbeid med det å gi og ta vekt, løft, lede/følge, gulvarbeid.
Fysisk komposisjon/koreografi
Vi utforsker forskjellige metoder for å skape, manipulere og komponere bevegelsesmateriale.
Steds-spesifikk performance
Hvordan vi kan bruke omgivelsene til å danne ramme for bevegelser og koreografi.
Prosjekt – koreografi og regi
Benytt meg gjerne som koreograf eller regissør i en oppsetning. Jeg har bred erfaring i koreografi og regi for danseforestillinger og musikaler (barn og ungdom).
Kreativ dans (barn)
Leken utforskning av kroppens bevegelsespotensiale. Bevegelsesleker, improvisasjonsøvelser, noe akrobatikk og moderne teknikk.

Ta kontakt for mer informasjon.

lys2

Sommerkurs i moderne dans og koreografi for ungdom. Modum Kulturhus (2009)